Výpočet ventilátoru

Poradna - jak vybrat ventilátor

Jak správně vybrat ventilátor ?

Zde je uvedený jednoduchý příklad, kdy pomocí koeficientů a způsobu použití místnosti odvodíte potřebnou velikost ventilátoru.

Stanovení objemového průtoku - Q (m3/h)

Množství vzduchu odváděného z větraného prostoru je rovno objemovému průtoku ventilátoru.

 

Tab. 1 - Informativní intenzity výměny vzduchu (1/h)

druh místnosti                                              koef. n


Obytné místnosti2 až 3
Kanceláře3 až 10
Obchody, soukromé plavecké bazény4 až 8
Restaurace, laboratoře, akumulátory8 až 12
Restaurační kuchyně15 až 20
Garáže, chemické čistírny5 až 8
Dílny bez zdrojů tepla a škodlivin3 až 6
Šatny2 až 3
Kantýny6 až 8
Kuřárny10
Místnosti pro sušení oděvů6
Fotokomory10 až 15
Záchody v bytech2 až 3
Záchody v kancelářských budovách3 až 5
Záchody v závodech8 až 10
Záchody veřejné10 - 15

 

Tab. 2 - doporučené dávky čerstvého vzduchu na osobu (m3/h)

druh místnosti                                                Vos


Kanceláře, kantýny 30
Obchody, tělocvičny 20
Restaurace 40
Umyvárnyna 1 výtok teplé vody30
Šatnyna 1 šatní místo20
Sprchyna 1 sprchu150 až 200
Záchodyna 1 mísu50
 na 1 pisoár25

 

Příklad: Odsávání prodejní místnosti 5x4x2,7m pro 3 osoby.

 

Prodejna

 

Z tabulky 1 jsme zvolili intenzitu výměny vzduchu 5/h.

a) V = (5x4x2,7)x5 = 270 m3/h

 

Z tabulky 2 jsme zvolili potřebu dávku výměny vzduchu 20 m3/h

b) V = 3x20 = 60 m3/h

 

Pro návrh ventilátoru uvažujeme vždy větší z obou hodnot. Objemový průtok vzduchu Q = 270 m3/h.

 

Vhodné výrobky pro tuto prodejnu jsou :

 
STYL 150 nebo STYL 200WB-S 200 NV 20 EF 200